Soda-Külü

SODA KÜLÜ (SODA ASH)

SODA KÜLÜ Çimento kirlenmesine maruz kalmış çamurlarda kalsiyum iyonlarını çökeltmek ve Ph’ı yükseltmek amacıyla kullanılır.