KOSTİK SODA

KOSTİK SODA, Kostik çamurun pH’ını arttırmak ve alkaliniteyi korumak amacıyla kullanılır. Çamur her zaman bazik bir ortama sahip olup, lignosülfonat sistemlerinde ortam pH’ı genellikle 9.5-10.5 aralığında tutulur. Suda çözüldüğünde ısı vermekle beraber, sağlık için tehlikeli bir malzemedir.