CMC-LV

CMC-LV

CMC-LV tatlı su bazlı çamurlarda bentonitin yanı sıra su kaybında daha fazla bir azalma sağlamak amacıyla kullanılan bir su kaybı kontrolü maddesidir. CMC selüloz esaslı anyonik bir polimer olup, genel kullanım dozu 1-3 lb/bbl dir. Su kaybı kontrol özelliği ortamdaki tuz konsantrasyonunun 50,000 ppm’i aşması ve kuyu dibi sıcaklığının 300 ºF’a yaklaşması durumunda hızlı bir şekilde azalır. Bu programda önerilen lignosülfonat çamurlarında kullanılan CMC API Spec 13A Bölüm 9 da önerilen şartları sağlamalıdır.

Su ve deniz suyu bazlı sondaj sıvılarında viskoziteyi arttırırken su kaybını düşürür. Şeyl’in hidrasyonunu ve dağılmasının önüne geçerek kuyunun durağanlılığını sağlar. Bakteri bozuşmasından etkilenmez ve geniş pH aralığında kullanılır.