LUBETROL

LUBETROL

LUBETROL ,takım sıkışması riskini azaltmak, oluşacak torkların önüne geçmek ve yüzeysel sıkışma olasılığını en aza indirmek için kuyu içinde yağlama amacı ile kullanılır. Kuyu içindeki dizi ve formasyon arasında kayganlık sağlayan bir film oluşturur.

Suya karışabilen iyonik olmayan bir ıslatıcıdır. Kilin yapışma- sına engel olmak amacıyla kullanılır. Killerin matkap üzerine yapışmasını, matkabın kafa yapmasını engellemesini ve mat- kabın ömrünün uzamasını sağlar.

Avantajları:

Sondaj çamurunun yüzey gerilimini azaltması ve sert şeylli yapıların kırıntılarının hızlı bir şekilde taşınmasını sağlaması

Sondaj dizisi yüzeyinde kaplama oluşturarak, dizinin kuyu cidarına yapışma ihtimalini en aza indirerek, sondaj dizisi ve kuyu içi ekipmanlarının aşınmasını azaltarak sondaj verimliliğini arttırması