LIFTA

LIFTA Ağır malzemelerin taşınmasında ve kuyunun temizlenmesinde çok etkili bir polimerdir. Polimerler bulundukları sisteminkayma gerinmesiyle incelme özelliğini ve koparma gerilmesini arttırarak düşük kayma gerinmelerinin yaşandığı anülüste kesintilerin etkin bir şekilde taşınmasını sağlar.Ayrıca sisteme jel özelliği vererek veya var olan bu özelliği güçlendirerek sirkülasyonun kesildiği dönemlerde kesintilerin askıda tutulmasını sağlar